Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αψιού της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Πολυκάρπου Μάριος Λουκά (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99915124
Ονοματεπώνυμο: Θεοδόσης Στυλιανού (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99636749
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Τάσος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνα:  99370263
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Παφίτης
Τηλέφωνα: 99421136
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Λουβαριώτης
Τηλέφωνα: 99408389